AANBIEDING BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO MATERIALEN | TEL. 085 - 1304 730

BRANDBLUSSERS KINDERDAGVERBLIJF | WEBSHOP


Op zoek naar brandblussers voor kinderdagverblijf? In de webshop goedkope brandblussers voor brandpreventie in ieder kinderdagverblijf. Wanneer in een kinderdagverblijf onvoldoende brandslanghaspels zijn dienen er aanvullend voldoende brandblussers in het kinderdagverblijf te zijn. Brandblussers in kinderdag verblijven dienen goed zichtbaar en tevens veilig opgehangen te zijn zodat een beginnende brand direct goed bestreden kan worden. BlusPunt Brandblussers biedt diverse brandblussers waarmee prima aan de regelgeving in het Bouwbesluit voor de gebruiksfunctie "kinderdagverblijf" wordt voldaan. In een kinderdagverblijf wordt volstaan met een of meerdere schuimblussers met een minimale inhoud van 6-liter schuim. Neem voor advies over brandblussers voor uw kinderdagverblijf gerust contact met onze klantenservice op. 


Andere brandblussers voor in een kinderdagverblijf zijn benodigd als er als gevolg van het gebruik van bepaalde ruimten in het kinderdagverblijf een situatie is waarbij water (brandhaspel) of schuim als blusmiddel voor de persoonlijke veiligheid ontoereikend of te gevaarlijk is. Bijvoorbeeld bij elektriciteitsbrand in de meterkast of wasdroger is een koolzuurgasblusser een beter alternatief. In de webshop brandblussers voor kinderdagverblijven voordelig online kopen. 


BRANDBLUSSER KINDERDAGVERBLIJF | SPROEISCHUIMBLUSSER 2-LITER:
BRANDBLUSSER KINDERDAGVERBLIJF | SPROEISCHUIMBLUSSER 6-LITER:
BRANDBLUSSER KINDERDAGVERBLIJF | KOOLZUURGAS:
PICTOGRAMMEN | BRANDBLUSSER - BRANDSLANGHASPEL:
VERBANDDOOS KINDERDAGVERBLIJF: