Gevaarlijke stoffen

Gepubliceerd op 22 april 2022 om 10:02

De Arbeidsinspectie hanteert sinds februari 2022 strengere regels voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Werkgevers kunnen zelfs hogere boetes krijgen wanneer er niet voldoende veiligheidsmaatregelen voor werknemers zijn of worden genomen. De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in bedrijven kan tot gezondheidsschade bij medewerkers leiden (bijvoorbeeld bij asbestslachtoffers). Werkgevers moeten werknemers actief tegen schadelijke gevolgen van gevaarlijke-stoffen beschermen. Zijn er binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffendeel aanwezig? Dan dient dit in de Risico Inventarisatie & Evaluatie benoemd te worden. Ontbreekt het gevaarlijke stoffendeel in de RI&E dan beschouwt de inspectie dit als dat er geen RI&E aanwezig is. Dit is een onmisbaar onderdeel binnen de Arbeidsomstandigheden en Arbobeleid. Het ontbreken van een RI&E of het deel gevaarlijke stoffen in de RI&E kan bij controle leiden tot een boete van 5000 euro. Het aantal controles door de Arbeidsinspectie is het inmiddels in het afgelopen jaar flink toegenomen. In de webwinkel bieden wij veiligheid artikelen die bijdragen aan de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag in bedrijven en overige organisaties. Artikelen die hiertoe bijdragen zijn bijvoorbeeld brandblussers, bedrijfsverbandkoffers, oogspoelmiddel en veiligheidspictogrammen. Neem voor informatie en advies gerust contact met ons op.