Schuimblusser

Gepubliceerd op 5 oktober 2021 om 08:56

De schuimblusser is de meest voorkomende brandblusser. Dit omdat een schuimblusser in diverse brandklassen kan worden ingezet. Brandblusser schuim kopen, veilig en eenvoudig online. Schuimblussers zijn gevuld met water en schuimvormend middel. Bij blussen dekt het blusschuim de brand af waardoor de brand dooft. Wat doet een schuimblusser? Met een schuim brandblusser kun je vaste stoffen, vloeistoffen en of elektriciteitsbrand tot 1000-volt blussen. De schuimblussers zijn met premix schuim gevuld. Het grote voordeel van schuimblussers is de lange blustijd en dat schuim weinig tot geen residuen achterlaat. Ander voordeel van blussen met schuim is dan ook dat je zelf het schuim kunt opruimen. Dit maakt een schuimblusser populair voor thuis onderweg en of op kantoor. Welke brandklasse schuimblusser? Schuimblussers worden steeds meer ingezet. Poederblussers steeds minder (in verband met gevolgschade). Wat is beter een poederblusser of schuimblusser? In ruimten waar geen nevenschade na het blussen van brand mag ontstaan adviseren wij  een schuimblusser te kopen. Dit geldt ook voor brandblussers in voertuigen en thuisWat niet blussen met schuimblusser? Is er een gasbrand, metaalbrand of vetbrand dan kan een schuimblusser niet gebruikt worden. Welke afstand schuimblusser? Bewaar tijdens het blussen altijd een afstand van minimaal één meter tot de brand. Dit geldt bij gebruik van elk type brandblusser. Hoeveel brandblussers nodig? Hoeveel schuimblussers voor bedrijfsruimte, woning, vaartuig of voertuig nodig zijn hangt van de grootte van de ruimte, de soort te verwachten brand, aantal verdiepingen en eventuele aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen. Koop voor thuis en voor op het werk een brandblusser met minstens 6-liter-schuim (of 6-kilo-poeder) inhoud. Met brandblussers die deze inhoud bevatten voldoe je aan verzekeringseis en gebruiksvergunning van het pand. Ander voordeel van brandblussers met 6-liter-schuim (of 6-kilo-poeder) is dat er meer blusmiddel voorhanden is om een voldoende serieuze bluspoging te wagen. Neem contact op voor meer informatie bij het kopen van een schuimblusser.