Brandblusser zendmast

Gepubliceerd op 8 april 2020 om 15:12

Brandblussers voor zendmasten met onschadelijke blusmiddelen om brand in een stroomkast (elekriticiteitskast) van zendmast te blussen. De automatische brandblusser voor zendmast kasten is uitermate efficiënt en ontworpen voor 24/7 automatische brandbestrijding. Deze soorten automatische brandblussers voor spanningsverdeelkasten en andere behuizingen zijn van een thermobulb voorzien. Deze thermobulb is met verschillende temperatuur activatie te koop. Het Novec blusgas in deze standalone brandblusser voor telefoonmasten is Novec. Een schoon blusgas om zonder blusschade kostbare elektrische processen te blussen. Novec blusgas is veilig voor elektrische-apparatuur, mens en dier plus is na activatie binnen drie dagen uit de atmosfeer. Voor handmatig blussen van brand in een stroomverdeelkast zijn draagbare koolzuurgasblussers de beste brandblussers om zonder schade en elektrocutiegevaar de brand te blussen. Om een beginnende brand buiten rondom zendmasten te blussen adviseren wij schuim brandblussers omdat deze veel minder blusschade veroorzaken dan bij blussen met poederblussers. De genoemde brandblussers zijn speciaal ontworpen en geschikt voor veilig (automatisch) blussen van brand in elektrische installaties, elektrische apparatuur en overige elektrische componenten. Het is ook raadzaam om de aanwezigheid van een elektrisch gevaar door middel van een pictogram sticker of bord aan te duiden. Wij bieden in de webwinkel veiligheid pictogrammen-elektrische-spanning in verschillende afmetingen. Neem voor informatie over draagbare brandblusapparaten en automatische-blussers voor zendmasten gerust even contact met de klantenservice op.