Dag van de Bouw

Gepubliceerd op 8 juni 2024 om 08:30

Zaterdag 8 juni 2024 werd de zeventiende Dag van de Bouw georganiseerd. Bouwbedrijven en tevens infrabedrijven stelden op deze zaterdag 8 juni 2024 hun bouwplaatsen open voor het belangstellenden. Zodat iedereen de mogelijk krijgt om te zien wat er komt kijken bij het bouwen van woningen, wegen, stations ziekenhuizen, sluizen en dijken. Bouwend Nederland is de branchevereniging voor bouwbedrijven en infrabedrijven. Bouwend Nederland is de organiserende kracht achter de Dag van de Bouw. Deze dag is onderdeel van 'De bouw maakt het'Bouwend Nederland laat zo zien hoe belangrijk de bouw en infra is. Ons aandeel hierin is dat wij aan bouwbedrijven BHV EHBO en VCA veiligheidsartikelen leveren. Neem voor advies en informatie gerust contact met ons op.

Veiligheid in de Bouw

In de Bouw is veiligheid van bijzonder groot belang. Dit komt met name door de grote aantallen risico’s die er tijdens werkzaamheden op bouwplaatsen zijn. De veiligheid regels en voorschriften zijn de basis voor het borgen van veiligheid op bouwplaatsen. Met deze blog lichten wij het belang van de voorschriften en regels toe. Veiligheidsvoorschriften in de bouw zijn geen richtlijn. Ze zijn de fundering van een veilige werkomgeving op bouwplaatsen. Deze voorschriften varieren van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tot het naleven van procedures bij het werken op hoogte om ongevallen en letsel te voorkomen. Het strikt volgen van deze voorschriften is wettelijk verplicht en geldt ook als morele verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.

Veiligheidsvoorschriften bouwplaats

Veiligheid voorschriften in de bouw dienen als leidraad bij dagelijkse werkzaamheden. Deze regels omvatten specifieke instructies over hoe machines veilig te bedienen, hoe materialen op te slaan en te vervoeren, en hoe in noodsituaties te reageren. Deze regels zijn vaak gebaseerd op eerdere ervaringen en leren van ongevallen waardoor ze een onmisbaar onderdeel zijn van preventieve veiligheid maatregelen. Veilig werken begint met bewustwording. Wij nemen hier een actieve rol in door nadrukkelijk te benoemen dat naleven van veiligheidsvoorschriften in ieders belang is. De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. VCA helpt werknemers in risicovolle werk omgevingen zoals de bouw om veilig te werken. Bij ons koop de goedkoopste A-merk blusmiddelen, BHV EHBO en VCA veiligheidsmaterialen voor in de bouw.


HANDIGE VEILIGHEIDSARTIKELEN BOUWPLAATSEN

Beheer veiligheid & handhaving

De effectiviteit en beheersbaarheid van Bouwveiligheid voorschriften hangt mede van de werkcultuur op de bouwplaats af. Het regelmatig trainen van BHV en EHBO situaties zorgt voor bewustwording. Deze trainingen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat iedereen op de bouwplaats de voorschriften begrijpt en naleeft. Ook spelen uitvoerders en bouwplaats veiligheid inspecteurs een sleutelrol bij het handhaven van de regels. Zij controleren naleving van de regels en grijpen in wanneer dit nodig is. Juridisch gezien zijn veiligheid voorschriften en regels in de bouw niet vrijblijvend. Nalatigheid in het naleven van voorschriften kan leiden tot juridische consequenties. Hierbij kun je denken aan boetes en strafrechtelijke vervolging. Daarnaast kunnen bedrijven die de veiligheidsnormen niet naleven, te maken krijgen met civielrechtelijke claims van werknemers die letsel oplopen als gevolg van deze nalatigheid. En dit moet je voorkomen.

Veiligheid heeft prioriteit

Bouwondernemingen zien veiligheid in de bouw als een van de hoogste prioriteiten. Het naleven van veiligheid voorschriften en regels op een bouwplaats is geen optie maar noodzaak. Deze voorschriften bieden niet alleen een veilige werkomgeving, maar beschermen ook bedrijven tegen juridische complicaties. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen in de bouw om voorgeschreven veiligheidsregels serieus te nemen en bij te dragen aan een veilige bouwplaats.