LED noodverlichting

Gepubliceerd op 29 april 2022 om 11:33

Vluchtwegverlichting en transparante noodverlichting armaturen zijn in openbare-gebouwen en in bedrijfsgebouwen verplicht. Bij rook, brand, evacuatie spanningsuitval en andere calamiteiten worden in gebouwen aanwezige personen met behulp van groene vluchtweg verlichting armaturen en transparante noodverlichting armaturen naar de verzamelplaats buiten geleidt. Wij bieden een gevarieerd assortiment LED noodarmaturen die aan geldende regelgeving in bedrijfsgebouwen, verenigingsgebouwen, winkels en overige gebouwen van organisaties voldoen. Onze voordelige transparante noodverlichting armatuur dient om ruimte bij te verlichten om veiligheid risico’s verder te beperken. Installeren van noodverlichting is verplicht doordat bij calamiteiten noodverlichting levensreddend kan zijn. In de webshop in een oogopslag duidelijk overzicht van de meest aantrekkelijk geprijsde kwalitatieve LED noodarmaturen.

 

Vluchtweg noodverlichting verplicht..?

 

Vluchtwegverlichting verplicht? In de Arbowet staat beschreven dat werkgevers verantwoordelijk zijn dat aan werknemers een veilige uitweg wordt geboden bij calamiteiten. In werkomgevingen waar actief werk wordt verplicht valt binnen de vereisten van de Arbowet. De werkgever dient er dus voor zorgen dat er vluchtwegen en noodverlichtingen in het bedrijfspand aanwezig zijn. Feitelijk is te concluderen dat in bijna ieder gebouw noodverlichting verplicht is. Ook is  periodieke controle van noodverlichting armaturen verplicht. Tip, vervang om energieverbruik te besparen TL noodverlichting door LED-noodverlichting.

 

Groen verlichte & transparante noodverlichting

 

Verschil tussen groene vluchtwegverlichting en transparante noodverlichting? Vluchtwegverlichting armaturen (groen) dienen continu verlicht te zijn..! Met continu brandende vluchtwegverlichting armaturen worden noodarmaturen bij nooduitgangen en door het gebouw bedoeld. Vluchtroutes moeten nsmelijk voor snelle evacuatie altijd duidelijk zijn. Daarentegen dienen transparante noodverlichtingarmaturen (worden meestal aan plafonds gemonteerd) binnen 15 seconden na uitvallen van de netspanning op te lichten. Waar dient transparante noodverlichting voor? De transparante noodverlichting armaturen helpen aanwezigen tijdens een calamiteit snel het pand snel te verlaten. Welke eisen voor noodverlichting? Eisen noodverlichting worden omschreven in onder meer het Bouwbesluit, NEN-EN 1838 en Arbowet. Kosten energieverbruik omlaag brengen? Vervang TL noodarmaturen door LED vluchtweg en nood verlichting..!