PICTOGRAMMEN EN STICKERS BRANDPREVENTIE VOORZIENINGEN  | WEBSHOP


Pictogram borden en stickers brandpreventie voorzieningen en brandgevaren. Pictogrammen om locatie brandblusser, brandslanghaspel, blusdeken, enz. aan te duiden. Pictogram borden geven een visuele indicatie waar de dichtstbijzijnde blusmiddelen hangen. Zowel de brandgerelateerde brand pictogrammen borden als deurstickers hebben de rode kleur. Deze kleur dient voor snelle herkenbaarheid van brandpreventie voorzieningen in en rond gebouwen. Zo wordt de kleur groen op pictogrammen voor duidelijke en snelle evacuatie van personen uit bedrijfsgebouwen gebruikt. De pictogram borden met gele kleur geven gevaar aan. Kleuren en symbolen van bedrijfsveiligheid pictogrammen worden in projectienorm NEN4001:2006 geregeld.


BLUSMIDDELEN PICTOGRAMMEN WINKEL: