BRANDBLUSSERS FIETSENWINKEL | WEBSHOP


Brandblusser fietsenwinkel? In een fietsenwinkel zijn fietsreparatie (werkplaats), fietsen showroom en e-bike accu opslag ruimten. Er zijn steeds meer nieuws berichten over brand bij fietsenwinkels en fiets fabrikanten met als oorzaak een e-bike accu. Op deze pagina bieden wij brandblussers voor fietsenwinkels en fabrikanten van fietsen voor lage prijzen. De e-bike accu brandblussers bevatten blusmiddel speciaal ontwikkeld voor het blussen van e-bike accubranden. Wij adviseren de aanbieding accu-brandblusser met 6-liter inhoud. Hang deze op een centrale plaats met het lithium-ion blusinstructie bordje zodat eenieder kan zien dat deze brandblusser geschikt is voor het blussen van brand in accu's van e-bikes. Advies brandblusser fietsenwinkel kopen? Neem gerust contact op.


Brandblusser fietsenwinkel waar ophangen? U hoeft natuurlijk niet uw fietsenzaak met accu brandblussers vol te hangen. Ten opzichte van schuimblussers zijn de accu brandblussers aanzienlijk duurder. Hierom adviseren wij in de showroom (gewone) schuimblussers met minimaal 6-liter inhoud. Met deze inhoud voldoet u aan de eisen van uw verzekering, het Bouwbesluit en de Gebruiksvergunning van uw pand ( fietsenbranche ). Om in uw winkel het onderscheid aan brandblussers duidelijk te houden bieden wij voor de (gewone) schuimblussers ook een blusinstructie bord zodat een brand met de juiste brandblusser wordt geblust. Bent u fabrikant of leverancier van elektrische fietsen zoals E-Bikes en op zoek naar nieuwe brandblussers en of onderhoud? Neem contact op.


BRANDBLUSSER FIETSENWINKEL | BATTERIJ OPSLAGRUIMTE:
BRANDBLUSSER FIETSENWINKEL | SHOWROOM:
BRANDBLUSSER FIETSENWINKEL | LOCATIE EN BLUSINSTRUCTIE PICTOGRAMMEN:
BRANDBLUSSER FIETSENWINKEL | PICTOGRAMMEN BRANDGEVAAR ACCU - BATTERIJ:
BRANDBLUSSER FIETSENWINKEL | EHBO ARTIKELEN:

BRANDBLUSSER FIETSENWINKEL | BRAND E-BIKE ACCU BLUSSEN

Brandgevaar e-bike accu blussen. Brand in een e-bike batterij of accu kan tijdens het opladen ontstaan. Door bijvoorbeeld het gebruik van niet originele lader. Of teveel opladen van de e-bike batterij of door beschadigingen. De temperatuur van een brandende batterij of accu kan tot wel 1.600 graden stijgen en er komen giftige stoffen vrij. Het blussen van een lithium brand kan niet worden verricht met een conventionele brandblusser. Dan gaat de brand niet uit en de brand kan explosief groot worden. Advies fietsaccu - fietsbatterij brandblusser kopen? Wij zijn graag van dienst, koop veilig online e-bike accu brandblusser.


Welke brandblusser batterij opslagruimte fietsenwinkel. Brandblussers die voldoen aan NTA-8133 zijn geschikt om de zeer moeizaam accubranden te doven. Ieder bedrijf (ook fietsenwinkels) die met batterijen en accu opslag of accu verkoop te maken heeft loopt tegen deze vraag aan. Welk blusmiddel is nu juist op een accubrand? Een accubrand blussen met een standaard schuimblusser lukt niet want de accubrand gaat dan gewoonweg niet uit. Oorzaak accubranden zijn beschadiging en overladen waardoor een zogenaamde thermal runaway ontstaat waarbij de accu zelfs kan exploderen of een grote steekvlam geeft.