Brandblusser motorruimte 16m3

SUPERAANBIEDING
€ 130,00 € 108,00

Automatische-brandblusser 16m3 bereik. Automatische schuimblusser welke bij detectie van 84ºC automatisch activeert. Dit zonder 230 volt en zonder tussenkomst van personen. De ecologische blusvloeistof wordt direct over de brand verspreid en vormt een filmlaag waarmee herontsteking van de brand wordt voorkomen. Wordt vooral toegepast in ruimten en kasten waarin zich elektrische apparatuur bevindt zoals meterkasten, groepenkasten, kweekkasten, schakelkasten, motorruimten. In de webshop bieden wij nog meer nieuwe innovatieve automatische-brandblussers.


AUTOMATISCHE BRANDBLUSSER | OBJECT EN RUIMTE BRANDBEVEILIGING

Werking automatische brandblusser is het versneld verlagen van de ontbrandingstemperatuur. Door warmte onttrekking en verstikking van het vuur door een sterk afdekkend verkoelend werkend blusmiddel. Automatische brandblusser behoeft enkel een visuele controle en geen onderhoud. Automatische blusser immuun voor trillingen en schokken, welke schadelijk zijn voor de meeste andere brandblussers, om vroegtijdig brand op te merken en branduitbreiding te voorkomen. Brand kan onverwacht en op ieder moment ontstaan. In de media vernemen we dagelijks dat een catastrofale brand in de meterkast begonnen was. Bescherm u tegen de gevolgen van brand en bestel deze onderhoudsvrije automatische blusser met tien jaar houdbaar blusmiddel in de webwinkel.