Bord Brandblusser 40x40cm NEN-EN-ISO7010

€ 11,52

Pictogram-brandblusser:

  • conform NEN-EN-ISO7010
  • materiaal pvc - 1 mm dikte
  • afmeting bord 400 x 400 mm

Wij leveren in de webshop:


BRANDBLUSSER BORDEN

Blusmiddelen dienen goed zichtbaar te zijn. De blusmiddelen projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op de totstandkoming en instandhouding van de brandveiligheid in bedrijven inclusief bijbehorende bedrijfsterreinen. NEN 3011 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerp principes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. In Europa geldt voor blusmiddelen pictogrammen NEN-EN-ISO 7010. Deze NEN Norm omvat afbeeldingen voor veiligheidstekens in werkomgevingen en openbare ruimte. De Norm schrijft ook voor dat er boven iedere brandblusser en brandslanghaspel in bedrijfsgebouwen, op twee meter hoogte ( bovenkant pictogram bord ), een pictogram bord moet worden geplaatst. Zijn er blusmiddelen in een brandblusserkast of brandslanghaspel kast geplaatst dan dient er op de kast een brandblusser sticker of bord zijn aangebracht. Is er geen mogelijkheid om een brandblusser symbool bordje op twee meter boven een vaste brandslanghaspel of een brandblusser te plaatsen dan het pictogram ( wel zichtbaar ) in de directe nabijheid van de brandblusser of brandslanghaspel plaatsen. Webwinkel brandblusser borden met verschillende afmetingen en pictogrammen per type brandblusser ( blusmiddel ) kopen. De zogenaamde onderstaande ID-pictogrammen.


BRANDBLUSSER INSTRUCTIE BORDEN | BLUSMIDDEL: