Medical-Etha 20 (oppervlakten) 500ml niet schuimend reinigingsmiddel

€ 9,97

Etha20 is een helder niet schuimend product. Zeer geschikt voor het reinigen van harde oppervlakken zoals bureaubladen maar ook zeer geschikt voor het reinigen van computerschermen. Voorkom aanraking van Etha20 desinfectiemiddel met de ogen omdat dit ernstige oogirritatie tot gevolg kan hebben. Tijdens het gebruik niet roken. Bij oogcontact voorzichtig met water spoelen en medisch advies inwinnen.