SPRINKLER PICTOGRAMMEN


Sprinkler pictogrammen volgens ISO7010. Bordjes en sticker om aanwezigheid sprinklerinstallatie aan te duiden. In ruimten binnen bedrijven en organisaties waar een sprinklerinstallatie aanwezig is dient dit door middel van sprinkler pictogram borden of stickers duidelijk aangegeven te worden. Dit beïnvloed bij brand de brandbestrijding positief. De projectie Norm NEN4001:2006 is van toepassing op de totstandkoming en instandhouding van de brandveiligheid in gebouwen. In Europa geldt NEN-EN-ISO 7010 voor sprinkler pictogrammen. Deze norm omvat afbeeldingen van veiligheidstekens voor werkomgevingen en openbare ruimten. Neem voor advies en informatie over veiligheidspictogrammen gerust even contact op. Koop eenvoudig online sprinkler pictogrammen.


SPRINKLERINSTALLATIE PICTOGRAM BORDEN - STICKERS: