BLUSWAGEN PICTOGRAMMEN  | WEBSHOP


Locatie pictogram bord bluswagen! In bedrijven waar bluswagens zijn opgesteld dienen deze met bluswagen pictogrammen duidelijk aangegeven te worden. Dit beïnvloed bij brand de brandbestrijding positief. Projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op totstandkoming en instandhouding van veiligheid in bedrijven. In Europa geldt NEN-EN-ISO 7010 voor bluswagen pictogrammen. Deze norm omvat afbeeldingen van veiligheidstekens voor werkomgevingen en openbare ruimten. Voorschrift is dat boven (op twee meter hoogte) of direct nabij bluswagens een pictogram bord is geplaatst die duidelijk de dichtstbijzijnde locatie van de bluswagen aanduidt. Webshop bluswagens met schuim, poeder, koolzuurgas en goedkope bluswagen pictogrammen veilig online kopen.


LOCATIE AANDUIDING PICTOGRAMMEN BLUSWAGEN: