BLUSSYSTEEM PICTOGRAMMEN  | WEBSHOP


Blussysteem pictogram borden en stickers computerruimten, gebouwen en technische ruimten. Pictogrammen om aanwezigheid vaste blusinstallatie aan te duiden, in verschillende grootten. Deze blussysteem pictogrammen geven visueel aan dat er een specifieke omstandigheid is. In dit geval de locatie van een automatisch brandblussysteem. Zowel de blusinstallatie pictogram borden als stickers hebben de rode kleur. Deze rode kleur dient voor snelle herkenbaarheid van brandpreventie voorzieningen. Automatische blusinstallaties bevinden zich vooral achter gesloten deuren in specifieke ruimten zoals computerruimtes en technische ruimtes. Door aanbrengen van pictogram(men) aan de buitenzijde van deze ruimte(n) aan muur of op de deur is zichtbaar dat er in de betreffende ruimte een automatische brandblusvoorziening aanwezig is. In de webshop ook pictogram borden en stickers voor brandblussersEHBO, gevaar en evacuatie.


PICTOGRAMMEN | BLUSSYSTEMEN: