DROGE BLUSLEIDING PICTOGRAMMEN


Droge blusleiding pictogram borden en stickers. Webshop pictogram borden en stickers om de locatie van droge blusleiding aansluitpunten aan te duiden. Deze pictogram borden en stickers met symbool droge blusleiding geven een duidelijke visuele indicatie waar zich het dichtstbijzijnde aansluitpunt bevindt. Handig voor de brandweer zodat deze snel het aansluitpunt kan vinden om zo snel mogelijk de brandweerslang te koppelen en te blussen. Brandpreventie pictogrammen hebben de rode kleur. De kleur dient voor snelle herkenbaarheid waar brandpreventie voorzieningen zich bevinden. Zo dient de kleur groen op pictogrammen voor evacuatie van personen uit gebouwen en EHBO. De gele pictogram borden en stickers geven een gevaar aan. Kleuren en symbolen voor bedrijfsveiligheid pictogrammen worden in norm NEN4001:2006 geregeld. Neem voor advies over pictogram-symbolen, afmetingen en kleuren contact op.


DROGE BLUSLEIDING PICTOGRAMMEN | STICKERS -BORDEN: