BRANDBLUSSERS KEUKEN HOTEL | WEBSHOP


Brandblusser keuken hotel nodig? Webshop brandblussers voor keukens van hotels met Rijkskeurmerk, levering met beugel en keuringssticker. Goedkope koolzuurgasblusser en vet brandblussers ontworpen om veilig een keukenbrand in de hotelkeuken door vlam-in-de-pan of elektrisch defect in keukenapparatuur veilig te blussen! Bij BlusPunt de beste keuken brandblussers om brandende vloeistoffen in en rond onder spanning staande apparatuur te blussen. De vetblussers zijn met speciaal wet chemical blusmiddel gevuld om tot de meest efficiënte blussing te komen. Ook in de webshop brandblussers voor gastverblijven en voor brandpreventie in wandelgangen, opslagruimten en magazijnen in hotels. Goedkope brandblussers voor hotels bij BlusPunt..!


KOOLZUURGAS EN VETBLUSSERS | HOTELKEUKEN:
BLUSDEKENS | HOTELKEUKEN:
BRANDBLUSSERS GASTVERBLIJVEN - WANDELGANGEN - OPSLAGRUIMTEN | HOTEL:
BRANDBLUSSER BORDJES | HOTEL: