AANBIEDING BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO MATERIALEN | TEL. 085 - 1304 730

BLUSMIDDELEN KEUKEN HORECA - THUIS - MKB


Blusmiddelen keukens. De brandpreventie in  een Horeca keuken dient aan meer eisen te voldoen dan in woning keukens. In veel Horeca keukens wordt met hoog vermogen elektrische apparatuur, dat zorgt voor warmtestraling, warmtegeleiding en warmteoverdracht gewerkt. Al deze vormen van warmte kunnen tot brand leiden. Brand in Horeca keukens voorkomen is beter. Een keukenbrand kan ook ontstaan door vlam-in-de-pan, schakel dan direct afzuigkap en fornuis uit. U kunt ervoor kiezen om een kookplaat automatisch af te laten schakelen. Dit is mogelijk met de kookplaatbeveiliging die voor fornuizen en kookplaten in de Horeca geschikt is. Webshop blusmiddelen voor Horeca keuken en keuken thuis per iDEAL online kopen. 


Bij BlusPunt goedkope brandblusser keuken kopen. Behalve goedkope brandblussers voor in de keuken bieden wij voor Horecabedrijven ook een zeer ruim assortiment pictogrammen, brandslanghaspels en brandwondverbanddozen. Heeft u in uw Horecabedrijf reeds blusmiddelen? Wij voeren ook voordelig het onderhoud aan brandblusmiddelen uit. Neem voor informatie over brandblussers voor in de keuken en onze onderhoud tarieven gerust contact met ons op.


BLUSMIDDEL KEUKENBRAND | SPRAYBLUSSER | ONDERHOUDSVRIJ:
BLUSMIDDEL KEUKENBRAND | KOOLZUURGAS 2-KILO | BEDRIJFSMATIG:
BLUSMIDDEL KEUKENBRAND | KOOLZUURGAS 5-KILO | BEDRIJFSMATIG:
PLEISTER HOUDERS & HACCP VERBANDDOOS:
BLUSMIDDELEN KEUKENBRAND | BLUSINSTRUCTIE PICTOGRAM BORDEN:
BLUSMIDDELEN KEUKENBRAND | LOCATIE PICTOGRAM BORDEN:

BLUSMIDDELEN VOOR IN DE KEUKEN THUIS:

Blusmiddelen keuken thuis. Brandpreventie keuken thuis is even belangrijk als in een Horecakeuken. Blusmiddelen voor in de keuken thuis kopen? Webshop innovatieve keuken blusmiddelen voor keukens in woning en appartement. Handzame sprayblusser met voordelige prijs en compact in omvang. Blusmiddelen om brand keuken veilig te blussen. De goedkope sprayblusser is gering in omvang en aan binnenzijde keukenkast op te hangen. Blusmiddel om frituurvet en hete olie veilig te blussen. Net als bij elke keukenblusser dient u èèn meter afstand tot de vet of olie brand te bewaren. In de webshop voordelige blusmiddelen voor keuken thuis en bedrijfskeuken, veilig per iDEAL kopen.