Veilig Ondernemen

Gepubliceerd op 1 augustus 2021 om 07:58

Veilig Ondernemen is een voornaam doel in ieder bedrijf. Om veilig ondernemen te bewerkstelligen werken ondernemers, overheid en brancheverengingen ter verbetering van de veiligheid in het bedrijfsleven, samen. Het Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland is actief voor de provincie Friesland, Drenthe en Groningen. Dit platform faciliteert 59 gemeenten omdat ondernemers hun bedrijf op een veilige manier moeten kunnen runnen en daar ook toe in staat worden gesteld. Wij zetten ons in voor veilig ondernemen door het leveren en plaatsen van effectieve blusmiddelen waarmee u aan de regelgeving in het Bouwbesluit voldoet. In de Retail zijn de openingstijden in de laatste jaren fors uitgebreid wat voor meer ruimte voor ondernemen heeft gezorgd. Dit heeft ook gevolgen voor de eigen verantwoordelijkheid voor de ondernemer. Ook al voldoet deze aan de regels is daarmee niet automatisch sprake van een brand veilig bedrijfspand. De regelgeving en brandvoorschriften gaan met name over snel en veilig vluchten bij brand. Dus over vluchtweg aanduiding borden. De brandweer richt zich behalve op het blussen van brand vooral op voorkoming van uitbreiding naar naastgelegen ruimten en of gebouwen. In veel gevallen is het volledig afbranden van een bedrijfspand dan ook een voorspelbare afloop van brand. Dit risico wordt door ondernemingen onderschat. Al jaren zien we een stijging van desastreuze bedrijfsbranden. In sommige branches worden risico’s dermate groot dat verzekeren bijna (on)mogelijk is. Bovendien komen veel bedrijven een grote brand niet te boven, ook als de verzekeraar de verzekerde brandschade heeft uitgekeerd. Goed risicomanagement door middel van een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie is van groot belang. Behalve veiligheidsvoorzieningen is een goed ingerichte BHV organisatie van essentieel belang. In de webshop bieden wij erkende brandblussers, brandhaspels, AED BHV EHBO artikelen en onderhoud service met aantrekkelijke prijzen voor ondernemers. Vanzelfsprekend kunt u bij ons terecht voor het verkrijgen van informatie en advies over brandpreventie, brandbestrijding en omtrent veilig ondernemen.