Vetblusser

Gepubliceerd op 22 juli 2020 om 09:38

Jaarlijks ontstaat er bij 1 op de 76 huishoudens in Nederland brand. Heeft u een frituurpan thuis? De frituurpan is een van de grootste veroorzakers van brand in huis. Ook droogkoken van een vergeten pan kan tot brand leiden. De thermostaat van een frituurpan of ander elektrisch apparaat in de keuken kan zonder dat u dit merkt defect raken. Wanneer dit bij een frituurpan gebeurt kan de temperatuur te ver oplopen en vindt zelfontbranding plaats. Het gevolg is brand in de frituurpan waarbij uitbreiding van de brand zo snel mogelijk dient te worden voorkomen. Om een brand in de frituurpan of andere pan veilig te blussen is een brandblusser met brandklasse-F blusmiddel benodigd. Blus een vet- of oliebrand) in elk geval nooit met water omdat er dan een gevaarlijke steekvlam ontstaat waardoor een ander nabij object, zoals de afzuigkap, eveneens vlam kan vatten. Wilt u toch een frituurbrand of vlam-in-de-pan met een blusdeken doven? Koop dan een drielaags-blusdeken met afmeting 1.20x1.80 meter. Informatie brandblusser-kopen-voor-in-de-keuken? Neem gerust contact op.