Brandweer Controle Horeca

Gepubliceerd op 13 november 2019 om 15:03

Wanneer brandweer controle horeca? De brandweer controle horeca bedrijven vindt per Gemeente verschillend plaats, echter wel meestal in de maanden november en december. Dit omdat zich in de donkere maanden rondom de Feestdagen veel meer publiek in Hotels, Restaurant en Cafés bevinden. Hierdoor neemt het risico op brand toe plus dat de gevolgen van een brand met veel gasten enorme gevolgen met zich meebrengt. De eigenaar of gebruiker(s) van een horeca onderneming is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw en voor de brandveiligheid in het gebouw. Daartoe dient er aan relevante wet- en regelgeving voldaan te worden. Uw Gemeente heeft de wettelijke taak in toezicht en handhaving waarbij de brandweer de brandveiligheid controle in horecabedrijven uitvoert. De brandweer mag haar taak niet naar eigen voorkeur invullen maar moet zich aan het wettelijke kader houden. Als richtlijn voor brandweer en eigenaren van restaurant, hotel of café (of gelijksoortige onderneming), gelden de voorschriften vanuit het Bouwbesluit. Advies blusmiddelen en brandblusapparaten restaurant, hotel, café? In de webshop goedkope-brandblussers voor restaurant, hotel, café, snackbar, .. voor aanbieding prijzen..! Van schuim, poeder, vet... tot en met koolzuurgas brandblussers, brandwondverbanddozen en blusdekens. Artikelen in onze webshop hebben allen het actuele en geldende keurmerk. Wij hebben veel klanten in de horeca van blusmiddelen en de juiste brandbeveiliging mogen voorzien. Onze klanten zijn partners..!