BRANDBLUSSERS VEESTALLEN | WEBSHOP


Welke brandblusser veestal? Hoe maak je een veestal brandveiliger en verklein je de kans op een uitslaande stalbrand? Dat doe je met de voordelige brandblussers voor veestallen, veeschuren en overige stallen van veehouderijen bij BlusPunt Brandblussers. De veehouderijen dienen net als alle overige bedrijven in Nederland zorg te dragen voor optimale brandpreventie in bedrijfsruimten zoals in dit geval veestallen, bijgebouwen en ruimten met specifieke brandrisico's, volgens de regelgeving in het Bouwbesluit.


Inhoud brandblusser veestal? Wij bieden verschillende soorten brandblussers voor uw veestal en veehouderij. Schuim, poeder en koolzuurgas brandblussers met Rijkskeurmerk. Wij adviseren in een veestal brandblussers met vorstbestendig schuim blusmiddel. Dit omdat blussen met poeder in een veestal nadelig is voor de gezondheid van uw vee en catastrofale schade aan kostbare apparatuur in de stal of andere ruimte teweegbrengt. Welke minimale inhoud dient een brandblusser in een veestal te hebben. Het Bouwbesluit vereist in een veestal òf schuimblussers met minstens 6-liter òf poederblussers met minstens 6-kilo inhoud. Wij adviseren schuimblussers met 6-liter in uw veestal op te hangen. Waar brandblusser in veestal ophangen? Hang bij iedere loopdeur in een veestal een brandblusser op èèn meter vanaf de vloer aan de wand. Brandblussers tegen nadelige invloeden beschermen? Dat kan door deze in een stevige kunststof brandblusserkast onder te brengen. Neem voor advies over brandblussers voor uw veestal gerust contact op. Goedkope brandblussers voor elke veestal. 


BRANDBLUSSERS VEESTAL | SCHUIMBLUSSERS 6-LITER:
BRANDBLUSSERS VEESTAL | POEDERBLUSSERS 6-KILO > LET OP GEVOLGSCHADE:
BRANDBLUSSERS VEESTAL | KOOLZUURGASBLUSSERS ( CO2 ) | APPARATUUR EN INSTALLATIES:
BRANDBLUSSER LOCATIE PICTOGRAMMEN ( VOORSCHRIFT 20 X 20 CM ):
VERBANDKOFFERS |VEESTALLEN:
BRANDBLUSSERS METERKAST VEESTAL | AUTOMATISCHE WERKING ZONDER STROOMVOORZIENING | 24/7 BRANDPREVENTIE: