BRANDBLUSSERS METERKASTEN | WEBSHOP


Brandblussers voor meterkasten in bedrijven. Welke brandblusser met welk blusmiddel is de beste brandblusser om een brand in de meterkast van uw bedrijf te blussen? Om een brand in de meterkast(en) van uw bedrijf of organisatie veilig te blussen is blusmiddel vereist dat geen elektrische spanning geleidt. De oorzaak brand in de meterkast ontstaat veelal door een te hoge temperatuur of defect. Meest bekende oorzaken zijn overbelasting en kortsluiting waarbij een vlamboog kan ontstaan. Een vlamboog is ionisatie van lucht dat kortsluiting in stand houdt. In de webshop verschillende automatische brandblussers, sprayblussers en koolzuurgas-brandblussers om brand in meterkasten van bedrijven veilig te blussen. 


Met de soorten spray en koolzuurgas brandblussers voor meterkast branden in de webshop tot 1000 volt veilig blussen. De automatische glasbulb (sprinkler) brandblussers werken standalone zonder aansluiting op de netspanning. In dit type brandblusser bevindt het doorontwikkelde Novec blusgas dat geschikt is voor blussen in elektrische omgevingen zoals meterkasten, groepenkasten en spanningsverdeelinstallaties. Omdat al met een kleine hoeveelheid blusgas kan worden volstaan is er bij toepassing van sprinklerblussers in meterkasten weinig blusgas volume benodigd om tot een effectieve brandblussing te komen. De webshop biedt ruime keuze uit brandblussers voor meterkasten. Neemt u voor extra informatie en advies gerust contact met de klantenservice op.


BRANDBLUSSERS METERKASTEN BEDRIJFSPAND | SPRAYBLUSSERS ( ONDERHOUDSVRIJ ):
BRANDBLUSSERS METERKASTEN | AUTOMATISCH ( ONDERHOUDSVRIJ ):
BRANDBLUSSERS METERKASTEN BEDRIJFSPAND | KOOLZUURGAS BRANDBLUSSERS:
BRANDBLUSSERS METERKASTEN BEDRIJFSPAND | AUTOMATISCH:
BLUSSYSTEEM METERKASTEN | GROEPENKASTEN:
BRANDBLUSSER LOCATIE BORDEN:
PICTOGRAM STICKERS ELEKRISCHE SPANNING EN METERKAST: