BRANDBLUSSER BESTURINGSKASTEN | WEBSHOP


Webshop brandblussers besturingskasten. De beste brandblusser om brand in PLC besturingskasten te blussen zijn koolzuurgasblussers. Koolzuurgas brandblussers zijn verkrijgbaar met diverse inhoudsmaten, 2 en 5 kg koolzuurgas. Het advies is om 5-kg koolzuurgasblussers op maximaal 5 meter afstand van besturingskasten op te hangen. Co2 blusgas is een schoon blusgas dat geen elektriciteit geleidt en de meest minimale blusschade teweegbrengt. PLC kasten bevatten regeltechniek dat voor geautomatiseerde productieprocessen van groot belang is. Downtime moet voorkomen worden! Behalve koolzuurgasblussers ook automatische brandblussers kopen en voordelig onderhoud!


BRANDBLUSSERS BESTURINGSKASTEN | KOOLZUURGASBLUSSERS:
BRANDBLUSSERS BESTURINGSKASTEN | SPRAY - AUTOMATISCH:
BRANDBLUSSERS BESTURINGSKASTEN | AUTOMATISCH ( ZONDER 230V ):
BRANDBLUSSER LOCATIE PICTOGRAM BORDEN:
GEVAARSTICKERS - BORDEN | ELEKTRISCHE SPANNING: