KOOLZUURGASWAGEN | BLUSWAGEN 18-KG CO2


Koolzuurgaswagen kopen? Koolzuurgas bluswagen om brand elektrische installaties, machines en apparatuur veilig te blussen. Bluswagens met 18-kg koolzuurgas inhoud geschikt voor blussen in brandklassen B en elektra. Het blusmiddel koolzuurgas dient om combinatie branden te bestrijden. Denk dan aan de combinatie van onder spanning staande apparatuur. Elektriciteit brand niet uit zichzelf. Een elektriciteitsbrand wordt gaande gehouden omdat de vaste stoffen in een machine, elektriciteitskast of een andere behuizing vlam heeft gevat. Koolzuurgas (Co2) werkt temperatuurverlagend en verstikkend dat zorgt dat de brand dooft. In de webwinkel koolzuurgaswagen voordelig online kopen voor industriële bedrijven, cleanrooms en datacenters. 


BLUSWAGEN | KOOLZUURGAS:
BLUSWAGEN LOCATIE PICTOGRAMMEN: