HANDMELDER PICTOGRAM BORDEN EN STICKERS | WEBSHOP


Webshop handmelder pictogrammen. Borden en stickers om locatie brandmelders aan te duiden. Pictogram borden en stickers geven een visuele indicatie waar de dichtstbijzijnde handmelder zich bevindt. Pictogrammen voor brandpreventie hebben de rode kleur. Deze dient voor snelle herkenbaarheid van brandpreventie middelen bij brand. Zo dient de kleur groen op pictogrammen voor evacuatie van personen uit gebouwen en voor lokalisatie EHBO middelen. Gele pictogram borden en stickers met daarop symbolen geven gevaar aan. Kleuren en symbolen voor bedrijfsveiligheid pictogrammen zijn in projectienorm NEN4001:2006 geregeld. Neem voor informatie en advies omtrent pictogram afmetingen, symbolen en kleuren gerust contact op.