BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO ARTIKELEN VAN A-MERK KWALITEIT VOOR AANBIEDING PRIJZEN

BRANDBLUSSERS GEZINSHUIS | WEBSHOP


Brandblusser gezinshuis kopen? BlusPunt brandblussers biedt alle soorten brandblussers, ook voor uw gezinshuis. Brandblussers met Rijkskeurmerk en blusmiddel voor bestrijden van brand in meerdere brandklassen tegelijk. Er is een groot verschil tussen de veiligheid eisen in een gezinshuis ten opzichte van het huis van een pleeggezin. Verschil tussen gezinshuis en pleeggezin is bijvoorbeeld dat een van de verzorgers een zorgdiploma dient te hebben en de nodige levenservaring in de (pleeg)zorg. In de gebruiksfunctie gezinshuis is zijn de eisen vanuit het Bouwbesluit, toezichthouders en de brandverzekering bepalend. Met een 6-liter schuimblusser per verdieping voldoet u vaak al aan de vereisten echter zijn het brandrisico en de oppervlakte per ruimte (m2) het uitgangspunt voor het minimum aantal benodige brandblussers bepalend. In de webshop aanbieding brandblussers en BHV EHBO artikelen voor gezinshuizen.


Om conform de vereisten te werken dient een gezinshuis aan veiligheidseisen te voldoen zoals dat het huis jaarlijks op brandveiligheid wordt gecontroleerd. In huis dienen behalve brandblussers ook verbandtrommels, rookmelders, oogspoelmiddelen en ontruimingsplan te zijn. Oefen het ontruimingsplan en zorg dat ieder kind weet waar zich de verzamelplaats bevindt. Neem de nodige maatregelen en maak door middel van pictogrammen duidelijk dat er een verbod op roken en open vuur geldt. Zorg voor blusmiddelen en voor veilige vluchtroutes (punten 2.12 en 6.6 Bouwbesluit 2012). Uitgangspunt is dat de zelfredzame personen maximaal 30 meter door rook kunnen lopen (30 seconden lopen met ingehouden adem met een loopsnelheid van een meter per seconde). Houd brand beperkt door het gebouw op te delen in meerdere brandcompartimenten. Vluchtroutes als trappenhuizen dienen buiten zo'n compartiment te liggen. Zo wordt het brandrisico of rook in die ruimten beperkt. Hou vluchtroutes zoals trappenhuizen en overloop altijd vrij van obstakels voor een vrije doorgang.


ONDERHOUDSVRIJE SCHUIM BRANDBLUSSER | BRANDKLASSEN ABF - APPARATUUR TOT 1000-VOLT | AANVULLEND:
BRANDBLUSSER GEZINSHUIS | SCHUIMBLUSSER 6-LITER | CONFORM VEREISTEN:
BRANDBLUSSER GEZINSHUIS | AUTOMATISCH WERKEND ZONDER 230V AANSLUITING | 24/7 BRANDPREVENTIE:
BRANDBLUSSERS GEZINSHUIS | CO en ROOKMELDERS | KOPPELBAAR:
BRANDBLUSSER GEZINSHUIS | VLUCHTLADDERS:
EHBO ARTIKELEN GEZINSHUIS
BRANDBLUSSER GEZINSHUIS | PICTOGRAMMEN:

GOEDKOPE BRANDBLUSSER VOOR THUIS

Goedkope brandblussers gezinshuis? Bij BlusPunt de goedkoopste goedgekeurde brandblussers van professionele kwaliteit online kopen. Onze brandblussers hebben het Rijkskeurmerk dat inhoud dat alle soorten brandblussers in de webshop door officiële keuringsinstanties getest zijn. Voordat brandblusapparaten op de Nederlandse markt gebracht mogen worden dienen deze verplicht aan de eisen binnen het Rijkskeurmerk te voldoen. Eisen die aan brandblussers voor gezinshuizen worden gesteld zijn gebruiksvriendelijkheid, bluscapaciteit, duidelijk instructie etiket en voldoende inhoud aan brandblusmiddel. Welke brand blusser voor gezinshuis? De beste brandblusser voor binnen in een schuimblusser met ABF bluscapaciteit. We adviseren deze brandblussers omdat je dan de meest voorkomende branden thuis kunt blussen. Voordeel van de ABF schuimblussers is ook dat deze blussers weinig tot geen schade achterlaten na blussen.