AANBIEDING BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO MATERIALEN | TEL. 085 - 1304 730

BRANDBLUSSERS VvE GEBOUWEN | WEBSHOP


Brandblussers VvE appartementen en gebouwen! Brandpreventie in VvE gebouwen verdient extra aandacht. Brand in hoogbouw wooncomplexen vormt direct levensgevaar. Met name voor bewoners van VvE appartementen op hoger gelegen verdiepingen. De voorzieningen in een VvE gebouw worden meestal door een samengestelde beheercommissie (VvE) of VvE vastgoedmanagement bedrijf beheerd. Het kopen en tijdig onderhouden van brandblussers in VvE gebouwen behoort tot het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) van de VvE beheercommissie. Webshop goedkope brandblussers met Rijkskeurmerk voor VvE gebouw en appartementen.


Brandblussers entree en trappenhuis VvE gebouwen. Neem voor het kopen van brandblussers contact met de VvE commissie in het VvE gebouw en indien nodig met de brandverzekering op. Plaats per verdieping in het trappenhuis minimaal een 6-liter-schuim-brandblusser. Dit zal de verzekering ook adviseren. In de webshop schuimblussers met Rijkskeurmerk en CE ontworpen volgens constructie eisen die aan brandblussers in de Europese ontwerpnorm EN-3 gesteld worden. Schuim brandblussers zijn veruit de beste brandblussers om in besloten ruimten bij temperaturen boven het vriespunt effectief te blussen. Om veilig beginnende brand in VvE appartementen te blussen onderhoudsvrije sprayblussers voor blussen op hout, papier, textiel, frituurvet en elektrische apparatuur. 


BRANDBLUSSERS VvE APPARTEMENTEN | ONDERHOUDSVRIJ | BRANDKLASSE A-B-F-ELEKTRA:
BRANDBLUSSERS VVE APPARTEMENTEN | BLUSDEKENS:
ROOKMELDERS EN KOOLMONOXIDE MELDERS | VVE APPARTEMENTEN:
VLUCHTLADDERS VvE APPARTEMENTEN:
AUTOMATISCH METERKAST - CV-KAST - WASDROGER BLUSSEN...
AED APPARATEN | DEGELIJKE KWALITEIT & GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENING:

ONDERHOUDSPLAN VVE:

Een onderhoudsplan voor VvE gebouwen en wooncomplexen is sinds 2018 verplicht. In het VvE onderhoudsplan wordt begroot welk onderhoud wanneer moet plaatsvinden. Een Gemeente kan een VvE verplichten om een onderhoudsplan te maken. Het VvE onderhoudsplan is een meerjarig plan aangaande onderhoud aan met name die voorzieningen waarvan door de eigenaren van de VvE gezamenlijk gebruik wordt gemaakt. BlusPunt Brandblussers biedt voor het verlagen van de kosten voor onderhoud in VvE gebouwen onderhoudsvrije-sprayblussers voor VvE appartementen en de onderhoudsvrije-6-liter schuim brandblusser voor brandpreventie in centrale ruimten in VvE gebouwen. In de webshop behalve brandblussers tevens voordelige rookmelders, blusdekens en koolmonoxide melders voor aanbieding prijzen veilig online kopen. Informatie brandblusser VvE appartement of gebouw? Neem gerust contact met ons op.


BRANDBLUSSER APPARTEMENT

Een brandblusser in een appartement is noodzaak. Het is niet te begrijpen dat in appartementen vaak nog een brandblusser ontbreekt. En dat terwijl in een appartement vaak maar een enkele vluchtweg naar buiten is, de voordeur. De achterdeur is in een appartement vaak aangrenzend aan het balkon en omdat er in appartementen veelal ouderen wonen is de vluchtroute via het balkon niet de meest eenvoudige. Koop een of meer sprayblussers voor appartement.