Sale!

Brandblusser winkel 750ml incl. houder

€ 19,00 € 13,94

Brandblusser winkel 750ml incl. houder

€ 19,00 € 13,94
  • brandblusser winkel / rating: 5A-21B-5F
  • volledig onderhoudsvrije brandblusser spray
  • blustijd: 25 sec. / blusmiddel: AFFF schuim
  • vorstvrij tot -10˚ / elektriciteit: tot 1000 Volt
  • min. drie jaar houdbaar / Rijkskeurmerk / CE

BRANDBLUSSER WINKEL | KEUKEN - KASSABLOK:

Goedkope brandblussers voor winkels! Bij BlusPunt Brandblussers goedkope brandblussers voor winkels. Goedkope brandblusser snel inzetbaar bij blussen van winkelbrand in keuken, elektriciteitskast en kassablok. Compacte blusser met blusmiddel ontworpen voor effectief brand blussen in brandklassen A, B, F en elektrische apparatuur in winkels. Deze soorten blusapparaten zijn in de webshop ook zonder in het donker oplichtende brandblusser houder verkrijgbaar. Uiterst geschikte schuimspray brandblusser voor snelle en adequate brandpreventie. Bij brand ontgrendelen door knop 1 in te drukken en blussen door knop 2 in te drukken. Door iedereen eenvoudig inzetbaar. Bij brand telt immers elke seconde. Advies brandblussers winkelbedrijf? In de webshop brandblussers voor winkels met metalen cilinder met schuim en koolzuurgas inhoud. Heeft u al brandblussers in de winkel echter komen deze voor de periodieke controle in aanmerking? BlusPunt biedt voor winkelbedrijven voordelige blusmiddelencontrole van brandhaspels en brandblussers. Neem gerust contact met ons op.