LICHTGEWICHT BRANDBLUSSERS | WEBSHOP


Lichtgewicht brandblussers. Lichtgewicht spray brandblussers universeel inzetbaar. Bij brand metalen brandblussers van wand moeten tillen gaat niet in alle gevallen even makkelijk. Metalen brandblussers worden vaak te hoog opgehangen waardoor het gewicht voor degene die de metalen brandblusser direct nodig heeft ineens opgevangen moet worden. Vooral voor ouderen en voor minder lange mensen brengt het gewicht van metalen brandblussers problemen met zich. Innovatieve brandblussers kopen Webshop lichtgewicht sprayblussers voor thuis, auto, boot en onderhoudsarme lichtgewicht brandblussers voor bedrijven.In veel woningen, appartementen en zorgverblijven waar ouderen wonen zijn geen, te weinig of niet juist geplaatste rookmelders aanwezig. Omdat ouderen helaas verminderd zelfredzaam zijn kan de situatie ontstaan dat een brand te laat wordt opgemerkt. Lichtgewicht sprayblusser voor ouderen biedt uitkomst. Onderzoek wijst uit dat ouderen vaker met brand te maken hebben. De brandveiligheid in woonverblijven van ouderen verdient meer prioriteit. Dit is noodzakelijk want in 2030 is 50% van brand slachtoffers 65 jaar of ouder. Deze groep verdient extra aandacht om gevolgen van brand te beperken.