KEURMERK BRANDBLUSSERS | WEBSHOP


Keurmerk brandblussers? Verplicht keurmerk op brandblussers is vereist om in Nederland brandblussers tot 20-kg gewicht te mogen verkopen. Dit brandblusser keurmerk wordt met Rijkstypekeur nummer aangegeven in de ellips op het etiket van brandblussers. Als het Rijkstypekeurmerk nummer op een brandblusser staat vermeldt is de betreffende blusser uitvoerig in alle facetten getest en goedgekeurd voor brand blussen in brandklassen als aangegeven op het brandblusser etiket.


Regels keurmerk brandblussers zijn wettelijk verankerd in het Besluit brandblussers 1997. Het brandblusser keurmerk wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd en uitgegeven. Zonder dit Rijkstypekeurmerk is het niet toegestaan om brandblussers te verkopen of te verhandelen met de intentie deze op de Nederlandse markt te brengen. Het keurmerk is sinds 1986 vijf jaar geldig. Voor 1986 was het Rijkstypekeur op brandblussers onbeperkt geldig tenzij het door de vergunninghouder of door het Ministerie werd ingetrokken. Brandblussers in de webwinkel hebben het Rijkskeurmerk. Brandblusser auto, boot, camper, caravan, woning, grootkeukenbedrijfsgebouw kopen. Voordelig online!


Brandblusser kopen met voordelige prijs! Veilig frituurvet, elektra, hout, papier, textiel blussen.