5A-21B-5F BRANDBLUSSERS | WEBSHOP SPRAYBLUSSERS


5A-21B-5F brandblusser. Om brandblussers te kunnen onderscheiden zijn er brandblusser blustesten ontwikkeld. De omstandigheden waarin brandblussers getest worden zijn vooraf bepaald. Het resultaat hangt af van de blusstof, soort brandblusser en de ervaring van degene die de blustest uitvoert. 5A-21B-5F op sprayblussers geeft aan welke maximale brandgrootte met dit type brandblusser kan worden geblust. Sprayblussers zijn geschikt voor blussen in diverse brandklassen waarbij de sprayblusser blusrating met getallen i.c.m. met de letter van bijbehorende brandklasse op de sprayblusser afbeeld. Onderstaand brandklassen voor blussen met sprayblusser. 


5A-21B-5F | SPRAYBLUSSER UNIVERSEEL:

  • 5A: voor blussen beginbrand tot max. 0.50 meter in brandklasse A ( hout, papier, textiel ).  
  • 21B: voor blussen beginbrand tot max. 21 liter in brandklasse B ( benzine, diesel, terpentine ).
  • 5F: voor blussen beginbrand tot max. 5 liter in brandklasse F ( frituurolie, frituurvetten, bakolie ).
  • elektriciteitsbrand: brandklasse "E" is vervallen, met de sprayblusser is het veilig blussen op elektra tot 1000 volt.

Webshop beste sprayblussers thuis, onderweg en op kantoor!