AANBIEDING BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO MATERIALEN | TEL. 085 - 1304 730

BRANDBLUSSERS DATACENTER | WEBSHOP


Brandblusser datacenter? Brandblussers voor datacenters om uitbreiding van brand met het juiste blusmiddel te voorkomen. Brand is een van de grootste downtime oorzaken. Bescherm kostbare datacenter apparatuur en beperk de gevolgen van brand in serverkasten, noodstroominstallaties en groepenkasten. De apparatuur die in serverkasten in een datacenter staat opgesteld warmt de temperatuur in de kasten steeds verder op. Verlies van data, tijd, en kostbare apparatuur door brand dient tot een minimum te worden beperkt, zoniet voorkomen. Ook wordt apparatuur in serverkasten steeds compacter waardoor meer servers in serverkasten kunnen worden geplaatst. Door deze ontwikkeling neemt het benodigde elektrische vermogen en koelvermogen en dus ook het risico op brand toe... Webshop blussystemen en brandblussers voor brandpreventie in kasten die bedrijfskritische apparatuur en installaties bevatten.BRANDBLUSSER DATACENTER | KOOLZUURGASBLUSSERS 5-KG:
BRANDBLUSSER DATACENTER | LOCATIE BORDEN:
BRANDBLUSSER DATACENTER | BRANDBLUSSERTROLLEY - KOOLZUURGAS BLUSWAGENS:
BRANDBLUSSER DATACENTER | BLUSWAGEN LOCATIE BORDEN: