WIJ ZIJN TOT 2 AUGUSTUS OFFLINE

BLUSMIDDEL PRINTPLAAT


brandblusser-printplaat-blusmiddel

Brandblusser printplaat brandbestrijding nodig? Webshop brandblussers met schoon blusmiddel om printplaten in technische apparatuur en elektrische installaties veilig en met de meest minimale blusschade blussen. Brand in apparatuur en installaties gaat altijd met rook- en roetschade gepaard. De printplaten in apparatuur en technische installaties is uiterst gevoelig voor overmatige hitte. Vaak zijn printplaten ook niet zomaar snel even te vervangen. Bij brand in apparatuur is het zaak om direct en met het juiste blusmiddel de elektriciteitsbrand in de beginfase te blussen. In de webshop brandblussers met blusmiddel om brandende componenten zoals printplaten in technische installaties en elektrische apparaten te blussen. Advies brandblusser elektriciteitsbrand? Neem gerust contact op.


BRANDBLUSSERS MET BLUSMIDDEL VOOR BLUSSEN PRINTPLAAT | 2-KG:
BRANDBLUSSERS MET BLUSMIDDEL VOOR BLUSSEN PRINTPLAAT | 5-KG:

BRANDOORZAAK PRINTPLATEN:

Een printplaat brand vaak door teveel weerstand door. Hierdoor warmt de temperatuur van de printplaat op, deze brand door en vat vlam. Het kunststof waaruit de printplaat is opgebouwd houdt de brand in combinatie met zuurstof uit de omgeving gaande. Met de hierboven vermelde koolzuurgasblussers is een brandende printplaat effectief en snel te blussen. Koolzuurgas heeft een zuurstof verdrijvende werking waardoor de brand door zuurstoftekort dooft. Ons advies is om absoluut geen poederblusser op in brand staande apparatuur of installatie te gebruiken. Het bluspoeder zal zich door de ruimte en het gebouw verspreiden en langzaam neerdalen. Het komt dus ook op en in elektrische apparatuur. Omdat bluspoeder zout is trekt het vocht aan. Na korte tijd heeft het neergedaalde poeder zoveel vocht aangetrokken dat het kortsluiting op printplaten veroorzaakt met uitval van de installatie of apparatuur tot gevolg.