AANBIEDING BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO MATERIALEN | TEL. 085 - 1304 730

BRANDBLUSSERS BUITENTERRAS


Brandblusser voor buitenterras? Welke brandblusser is de beste brandblusser om met de meest minimale hinder en blusschade brand op een buitenterras te blussen? Een brandblusser met poeder is bij brandbestrijding buiten de beste brandblusser echter kleven er toch grote nadelen aan het blussen met poeder. Blussen met poeder brengt enorme rommel en blusschade met zich mee, met name op elektrische apparatuur en dure reinigingskosten in de omgeving waar met poeder is geblust. Uitgangspunt om de juiste brandblusser voor uw buitenterras te kopen is of er zich kostbare apparatuur op het terras bevindt en of de te verwachten gevolgschade van blussen met poeder voor u acceptabel is. Wij adviseren voor brandpreventie op een buitenterras een 6-liter vorstbestendige schuim brandblusser die ook geschikt is voor blussen op elektra wat handig is als er ook een buitenkeuken* (brandklasse-F*) op het buitenterras aanwezig is.


BRANDBLUSSERS BUITENTERRAS | SCHUIMBLUSSERS | 2-LITER | VORSTVRIJ:
BRANDBLUSSERS BUITENTERRAS | SCHUIMBLUSSERS | 6-LITER:
BRANDBLUSSER PICTOGRAMMENWINKEL: