AUTOMATISCHE BRANDBLUSSER


Op zoek naar eenvoudig te monteren automatische brandblusser voor motorruimte pleziervaartuig? Wij bieden, op basis van sprinkler techniek (glasbulb) hittedetectie, de automatische brandblusser met blusgas voor brandpreventie in motorruimten van pleziervaartuigen. Deze soorten automatische brandblussers voldoen aan de regels volgens de NFPA2001 en IMO en US Coastguard reglementen. De motorruimte bevindt zich buiten het directe zicht. Omdat de temperatuur in de motorruimte vaak hoger is dan in de buitenlucht adviseren wij om in de motorruimte van uw boot een automatische brandblusser (en handblusser) aan te brengen. BlusPunt Brandblussers biedt deze zowel verticaal als horizontaal te monteren automatische brandblussers voor motorruimten van boten met FM200 blusmiddel. 


De werking van dit type automatische brandblusser voor de motorruimte van uw boot berust op negatief katalytische werking. Het FM200 blusmiddel gaat een chemische reactie met de brandmoleculen aan zodat er geen nieuwe zuurstof tot de brand meer kan toetreden waardoor de brand zal doven. Afhankelijk van de kubieke inhoud van de motorruimte in de webshop verschillende soorten automatische brandblussers voor motorruimten van boten. De motorruimte brandblusser activeert zichzelf bij het bereiken van een temperatuur van 79° Celsius. De sprinkler thermokop springt bij het bereiken van de temperatuur vol automatisch open waarbij het FM200 vloeibare blusmiddel bij uitstroming in onschadelijk blusgas wordt omgezet. FM200 is een schoon blusgas, het onttrekt geen zuurstof aan de ruimte (enkel aan de brand) en brengt geen corrosieve schade teweeg. Behalve deze brandblussers voor motorruimten van boten in de webshop tevens draagbare brandblussers voor boten in de pleziervaart en beroepsvaart. Neem voor informatie gerust contact met de klantenservice op.


AUTOMATISCHE BRANDBLUSSER MOTORRUIMTE BOOT | MET MED KEUR | BINNENKORT VERKRIJGBAAR:
STICKER BLUSSYSTEEM | STICKER BRANDBLUSSER: