AANBIEDING BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO MATERIALEN | TEL. 085 - 1304 730

CVO KEURING SCHEEPVAART | BRANDBLUSSERS


Wat houdt CVO keuring in? De CVO keuring staat voor Certificaat van Onderzoek welke deel uitmaakt van de Binnenvaartwet. Vanaf december 2018 geldt er een nieuwe Europese Richtlijn voor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter en of 100 kubieke meter (afmeting). Deze nieuwe regelgeving voor het verplichte Certificaat van Onderzoek is vanaf december 2018 fors strenger. Voor eigenaren en bezitters van schepen en boten in de grote recreatievaart is het dan ook belangrijk om tijdig de CVO keuring te regelen. Met het CVO-keuring certificaat kunt u een boete voorkomen. Wij helpen u met goedkope erkende brandblussers.


CVO KEURING | BINNENVAARTWET

CVO-keuring en de Binnenvaartwet. De Binnenvaartwet is op 1 juli 2009 in Nederland van kracht geworden. Voor schepen in Nederland was er een overgang termijn ingesteld waarbinnen deze het Certificaat van Onderzoek moesten hebben. De overgangstermijn liep op 1 januari 2019 jongstleden af. CVO-keuring is met name van toepassing op de veiligheid aan boord van oudere en meestal houten bedrijfsvaartuigen. Bent u eigenaar of bezitter van een certificaat plichtig schip, jacht of boot dan dient u vanaf 1 januari 2019 dus aan de strengere eisen voor schepen langer dan 20 meter voldoen om de CVO-keuring te verkrijgen. De CVO-keuring geldt voor pleziervaartuigen langer dan 20 meter (en of in omvang meer dan 100 kubieke meter). Duwboten, sleepboten of sleepduwboten en schepen en boten bij vervoer vanaf 12 personen. Ook geldt de CVO-keuring voor veerponten, veerboten, drijvende werktuigen en binnenvaartschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en binnenschepen die bij deze schepen langszijde ligplaats nemen. BlusPunt Brandblussers biedt goedkope brandblussers voor schepen en boten in de beroepsvaart en binnenvaart waarmee u aan de voorwaarden binnen de CVO-keuring voldoet. Neem voor advies gerust contact op. 


BLUSPUNT BRANDBLUSSERS | GOEDKOPE BOOT BRANDBLUSSERS