BLUSTIJD BRANDBLUSSERS | WEBSHOP BLUSMIDDELEN


Blustijd brandblussers? Hoelang met (spray) brandblussers blussen? Om brandblussers, dus ook sprayblussers, onderling van elkaar te kunnen onderscheiden zijn er speciale brandblusser testen ontwikkeld. De omstandigheden waarin brandblussers en sprayblussers uitvoerig getest worden zijn vooraf bepaald. Het resultaat hangt af van blusmiddel, type brandblusser en ervaring van de persoon die de test uitvoert. Blusrating op brandblussers geeft aan welke maximale brandgrootte met het type brandblusser geblust kan worden. Sprayblussers zijn geschikt voor blussen in verschillende brandklassen waarbij de blusrating aan de hand van getallen in combinatie met de letter van de bijbehorende brandklassen op de spraybrandblusser wordt weergegeven. Webshop goedkope brandblussers als poeder, schuim, koolzuurgas en spray brandblussers. Bij BlusPunt Brandblussers onderhoud-blusmiddelen voor lage tarieven!


Type brandblusser Blustijd Type brandblusser Blustijd
Schuimblusser 2-liter : 12 seconden Poederblusser 1-kilo : 8 seconden
Schuimblusser 6-liter : 42 seconden Poederblusser 2-kilo : 12 seconden
Schuimblusser 9-liter : 60 seconden Poederblusser 6-kilo : 17 seconden
Koolzuurgasblusser 2-kilo : 14 seconden Poederblusser 9-kilo : 18 seconden
Koolzuurgasblusser 5-kilo : 30 seconden Poederblusser 12-kilo : 25 seconden
Sprayblusser 600ml : 20 seconden Sprayblusser 750ml : 25 seconden

Vanuit brandblusser testen wordt niet alleen de blusrating bepaald echter ook de brandblusser blustijd. Dat wil zeggen hoe lang er met dat type brandblusser veilig een beginnende brand bestreden kan worden. Onderhoudsvrije sprayblussers in de webshop hebben net als onderhoudsarme composiet-brandblussers voor bedrijven het Rijkskeurmerk en zijn goedgekeurd voor verkoop op de Nederlandse markt. Het keurmerk houdt in dat deze brandblussers goed door de testen zijn gekomen en voldoen aan de criteria welke de Overheid aan brandblussers stelt. Uit de testen is gekomen dat sprayblussers een blustijd hebben die nagenoeg gelijk is aan die van 6-liter-schuimblussers. Dit komt door de innoverende bluswerking van sprayblussers waarbij de schuimspray verneveld over de te blussen brand wordt gebracht. Bij blussen met sprayblussers geldt net als bij iedere brandblusser een minimale afstand van 1 meter tot de brand. Webshop met in diverse brandklassen universeel inzetbare spray brandblussers voor betaalbare prijzen eenvoudig online kopen, veilig per IDeal betalen.


GOEDKOPE BRANDBLUSSER | ONDERHOUDSVRIJE SPRAYBLUSSERS: