SPECIFIEKE EHBO VEILIGHEIDSBORDEN  | WEBSHOP


EHBO pictogrammen die specifieke veiligheidsvoorzieningen aanduiden. De plaatsen waar EHBO-middelen zich in bedrijven bevinden dienen met pictogram borden aangeduid te worden. Zo is tijdens calamiteiten snel zichtbaar waar eerste hulpmiddelen zijn. Sinds 1 januari 2016 gelden voorschriften voor gebruik van de nieuwe veiligheidspictogrammen in gebouwen, conform EN-ISO7010. Deze voorschriften zijn van toepassing op de gele veiligheidsborden die gevaar aangeven, groene borden voor EHBO - evacuatie en rode veiligheidsborden voor brandpreventie voorzieningen. Webshop veiligheidsborden voor bedrijven.


PICTOGRAMMENWINKEL SPECIFIEKE EHBO/BHV BORDEN: