BRANDBLUSSERS VOERTUIGEN HULPDIENSTEN | WEBSHOP


Brandblussers voertuigen politie, brandweer, ambulance, veiligheidsregio en beveiligingsbedrijven. Professionele auto blusser met universeel, vorstwerend, effectief blusmiddel. Compacte brandblusser voor brandpreventie autovoertuigen van Overheidsdiensten en overige hulpdiensten. Brandblusser met en zonder in het donker oplichtende houder in de webshop kopen. Brandblusser voor politie, ambulance, brandweer, beveiliging en veiligheidsregio voertuigen is met deze houder eenvoudig naar wens verticaal of horizontaal te monteren. Brandblusser met Rijkskeurmerk!


Hulpdiensten hebben bij ongeval en rampen een hulpverlenende taak. Wanneer zich een incident voordoet zijn politie, brandweer, ambulance of beveiliging vaak als eerste terplaatse. Brandstichting is helaas nog steeds aan de orde van de dag. Hoe eerder brand, in de beginfase, blussen des te minder schade. De werking van deze lichtgewicht brandblusser voor hulpdiensten is eenvoudig. Op de blusser bevinden zich twee koppen. Knop èèn voor ontgrendeling en knop twee om te blussen met blusmiddel dat voor blussen op brand in brandklasse A, B, *F (frituurvet) en elektrische apparatuur of installaties, geschikt is. De tijd die u heeft, om met deze innovatieve brandblusser, te blussen is bijna gelijk aan de blustijd van een metalen 6-liter-schuimblusser.